MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek B

Inleiding

Onder auspiciën van de vakgroep Sensorisch onderzoek van de MOA wordt een zesdaagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek B georganiseerd. De cursus, die wordt geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B, dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen.

Inhoud

De basis van de cursus vormt het boek Proeven van succes (zesde volledig herziene druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond significatietoetsen (binomiaal-, chi-kwadraat- en t-toets), powerproblematiek, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang, productbeslissingen, testen op verschil of op gelijkheid en met de vragen die je aan je panelleden stelt. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van thurstonian scaling.

Verder worden elke cursusdag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek, zoals:

 • de rol van sensorisch onderzoek in het bedrijf en in de marketing;
 • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden;
 • panels: type, werving, omvang, selectie en monitoring;
 • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek;
 • testomstandigheden;
 • vragen stellen en antwoorden verwerven;
 • de keuze van de meest passende testopzet;
 • beschrijvende technieken;
 • voedselkeuzegedrag en consumentenonderzoek.

Docenten

Joep Brinkman

Wim Vaessen


Deze cursus wordt beoordeeld met gemiddeld een 8,5! Reacties van oud-cursisten:

"Nog nooit eerder zo'n leuke en leerzame cursus gevolgd!"

"Ik heb er veel aan gehad en een erg leuke tijd gehad. Bedankt!"

"Ik vond de cursus zeer leerzaam, informatief en gebruik het geleerde direct in de praktijk."

Leerdoelen

 • A. Je kunt basisbegrippen van sensorisch onderzoek in eigen woorden kunnen uitleggen en toepassen

 • B. Je kunt de keuze voor een sensorische test toelichten

 • C. Je kunt het gevolg van testkeuze en opzet op de power kunnen benoemen

 • D. Je kunt een vragenlijst opstellen en beoordelen voor beschrijvend onderzoek

 • E. Je kunt de resultaten van beschrijvend onderzoek analyseren en interpreteren

 • F. Je kunt de resultaten van testen die de binomiale verdeling volgen analyseren, interpreteren en relativeren

 • G. Je kunt resultaten van multivariate analysetechnieken interpreteren

 • H. Je kunt de juiste statistische toets toepassen voor het analyseren van sensorische data

 • I. Je kent de invloed van context op de validiteit van de resultaten

Praktijkopdrachten

Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.

Gastsprekers en excursie(s)

In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op (post) HBO-/WO-niveau, hoewel geen gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek verondersteld wordt. De cursus bereidt tevens voor op het NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus wordt afgenomen. Het diploma ‘Sensorisch onderzoeker A’ is geen vereiste voor deelname. Het aantal cursisten is gelimiteerd tot 16 personen. 

Certificaat

Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deelname, dient men alle colleges gevolgd te hebben. Indien men niet in de gelegenheid is alle colleges te volgen, wordt men in de gelegenheid gesteld de gemiste colleges, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, alsnog bij te wonen. 

Examen

De cursus is inclusief het MOA/NIMA examen Sensorisch onderzoek B. Het examen wordt afgenomen bij de MOA, Amsterdam.

Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de deelnemer een officieel NIMA diploma Sensorisch onderzoeker B. Twee weken voor het examen ontvangen alle inschrijvers een schriftelijke oproep per mail. Meer informatie over het examen

Kosten en cursusdata

Check de MOAgenda voor de actuele prijzen, cursusdagen en examendata.  Het boek Proeven van succes (zesde herziene druk) het NIMA/MOA examen Sensorisch onderzoeker B zijn bij de cursus inbegrepen.


Boek Proeven van Succes

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt en is bij de cursus inbegrepen.

Bij het boek zijn nog antwoorden en opdrachten gemaakt zodat studenten zich voor kunnen bereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de MOA en NIMA. Download deze PDF's:


Examencommissie Sensorisch onderzoek

Lisette Elsinga

Voorzitter, Docente opleiding Voeding en diëtetiek Hogeschool van Amsterdam

Saskia Kamps

Sensorisch panelleider, DSM Biotechnology Center

Vera van Stokkom

Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland

Harry Vogel

Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland

Cursussen MOA/Inholland

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek A

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het MOA/NIMA examen Sensorisch onderzoeker A.

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek B

Deze zesdaagse cursus is bestemd voor mensen die enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen Sensorisch onderzoeker B.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole

Tijdens deze cursus van 2,5 dag leer je van alles over hoe sensorisch onderzoek kan worden ingezet bij kwaliteitscontrole.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Marketing

Deze cursus van 3 dagen gaat aan de hand van een casus in op het raakvlak tussen marketing en sensorisch onderzoek.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

Productontwikkeling en vooral herformulering (bijvoorbeeld suikerreductie) speelt in veel voedingsmiddelenbedrijven een belangrijke rol. Tijdens deze cursus van 2,5 dag wordt de toepassing van sensorisch onderzoek bij productontwikkeling behandeld.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.