Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben, met als doel zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden.

De NOW 3 heeft deels andere voorwaarden dan zijn voorgangers en loopt door tot en met 30 juni 2021. De NOW 3 is verdeeld in 3 tranches van elk 3 maanden, die tranche 3, 4 en 5 worden genoemd. NB. NOW-1 en 2 worden eerste, resp. tweede tranche van de NOW genoemd. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV.

De doelgroep in de NOW 3 zijn zowel aanvragers van de NOW-1 of 2, als nieuwe aanvragers, met een omzetdaling in een meetperiode van drie aaneengesloten kalendermaanden t.o.v. 1/4de van omzet in 2019.

Belangrijkste wijzigingen NOW 3

Allereerst dalen de vergoedingspercentages. Om een schok bij het einde van de NOW te voorkomen is er gekozen voor een geleidelijke afbouw.

In de eerste tranche, ook wel tranche 3, geldt de eis van ten minste 20% omzetverlies. In tranche 4 en 5 maak je aanspraak op de NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt. De subsidie over de loonsom bedraagt maximaal 80% (tranche 3), 70% (tranche 4) of 60% (tranche 5) van het percentage omzetdaling. In de eerdere NOW-regelingen lag het subsidiepercentage op 90%.

Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie in 3 termijnen.

Tegenover de lagere subsidie staat dat de loonsom met een bepaald percentage kan dalen zonder dat dit van invloed is op de subsidie: 10% in tranche 3, 15% in tranche 4en 20% in tranche 5. Je krijgt dan hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie.

Het maximale loon per werknemer dat voor subsidie in aanmerking komt gaat in tranche 5 van tweemaal naar éénmaal maximum dagloon

Verder is de korting bij ontslagvergunningsaanvragen om bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode verdwenen. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werk-naar-werk begeleiding bij alle (voorgenomen) ontslagen. Van werkgevers mag verwacht worden dat zij hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk, aldus het kabinet. Er is een verplichting om bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, contact op te nemen met UWV via de UWV-telefoon NOW. Wordt dit niet gedaan, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%.

Duur en hoogte NOW 3

Drie tranches van drie maanden, die los van elkaar kunnen worden aangevraagd. Niet alle drie de tranches hoeven dus gebruikt te worden.
- derde tranche 01-10 t/m 31-12-2020
- vierde tranche 01-01 t/m 31-03-2021
- vijfde tranche 01-04 t/m 30-06-2021

De meetperiode omzetdaling is weer 3 aaneengesloten kalendermaanden:
- derde tranche in periode 01-10-2020 t/m 28-02-2021
- vierde tranche in periode 01-01-2021 t/m 31-05-2021
- vijfde tranche in periode 01-04-2020 t/m 31-08-2021

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.